Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την έκπτωση των δημοτικών τελών του Δήμου Άργους Ορεστικού

Για την ισχύ της έκπτωσης των δημοτικών τελών, προς τις τρίτεκνες οικογένειες του Δήμου Άργους Ορεστικού του Νομού Καστοριάς, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση εγγραφής από το Σωματείο Τριτέκνων του νομού Καστοριάς
  2. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ακολουθούμενη από τα αναγραφόμενα δικαιολογητικά.

Η βεβαίωση εγγραφής χορηγείται από το γραφείου του σωματείου που στεγάζεται στο Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου της Καστορίας.

Για την Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ.