Βράβευση Επιτυχόντων Μαθητών – Κοινοποίηση στο ορθόν

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Καστοριάς  καλεί τα μέλη του που τα παιδιά τους επέτυχαν σε  ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ-ΙΕΚ το 2016 να τον ενημερώσουν και να προσκομίσουν βεβαιώσεις έως και 28/12/2016 για να βραβευθούν . Προϋπόθεση να είναι ταχτοποιημένοι ταμειακά .

Ενημέρωση /Προσκόμιση στοιχείων κατά την ημέρα και ώρες λειτουργίας  του Συλλόγου  κάτω από το Δημαρχείο Καστοριάς ( συστεγαζόμαστε μαζί με τους πολύτεκνους) κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 10:30-11:30  π.μ.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα αποστολής των ανωτέρων στοιχείων στο Σύλλογο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail):

triteknoi.kastorias@gmail.com