Βράβευση Επιτυχόντων Μαθητών που Εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο σύλλογος τριτέκνων Καστοριάς  καλεί τα μέλη του, που τα παιδιά τους επέτυχαν να εισαχθούν σε υδρήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ-ΙΕΚ) για το έτος  2016, να προβούν σε ενημέρωση του  έως και 28/12/2016 για να βραβευθούν. Προϋπόθεση να είναι ταχτοποιημένοι ταμειακά .

Ενημέρωση /Προσκόμιση στοιχείων κατά την ημέρα και ώρες λειτουργίας  του συλλόγου  κάτω από το Δημαρχείο Καστοριάς ( συστεγαζόμαστε μαζί με τους πολύτεκνους) κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 10:30-11:30  π.μ.

Επίσης υπάρχει δυνατότητα αποστολής των ανωτέρων στοιχείων στο Σύλλογο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)  στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

triteknoi.kastorias@gmail.com