Αποτελέσματα εκλογών και συγκρότηση σε σώμα

Μετά την εκλογική διαδικασία  που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 21/2/2016 στο Δημοτικό  Μέγαρο  Καστοριάς  εκλέχθηκαν  οι εξής:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ : ΨΗΦΟΙ 43

ΒΟΥΪΤΣΗ ΕΥΡΙΔΙΚΗ  : ΨΗΦΟΙ 34

ΔΟΥΚΛΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  : ΨΗΦΟΙ  34

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : ΨΗΦΟΙ  30

ΖΙΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  : ΨΗΦΟΙ  19

ΜΑΝΟΥΣΑΡΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ : ΨΗΦΟΙ  12

ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ : ΨΗΦΟΙ  8

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΨΗΦΟΙ  4

Σήμερα 24/2/2016 συγκεντρωθήκαμε  και συγκροτηθήκαμε σε σώμα ως εξής :

Πρόεδρος :  Βασιλείου Ευαγγελία

Αντιπρόεδρος : Διαμαντής Δημήτριος

Γραμματέας:  Βουϊτση Ευριδίκη

Ταμίας:  Δουλκερίδης Νικόλαος

Ειδικός Γραμματέας : Ζιάρας Νικόλαος

1η Αναπληρωματική : Μανουσαρίδου  Ανδρονίκη

2ο Αναπληρωματικός : Χήστου Χρήστος