Κατάσταση με ποσοστό εκπτώσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων

Συνοπτική κατάσταση ιδιωτικών επιχειρήσεων με ποσοστό έκπτωσης των ειδών που εμπορεύονται.

Υποσημείωση: Σε περίπτωση που το συνημμένο αρχείο δεν προβληθεί κατευθείαν, παρακαλώ προβείτε σε ανανέωση της σελίδας για να το προβάλει κανονικά (ή εναλλακτικά πατήστε το πλήκτρο F5 από το πληκτρολόγιο).