Μείωση Δημοτικών Τελών από το Δήμο Καστοριάς προς τους Τρίτεκνους

Μείωση Δημοτικών τελών προς τους Τρίτεκνους από το Δήμο Καστοριάς

Υποσημείωση: Σε περίπτωση που το συνημμένο αρχείο δεν προβληθεί κατευθείαν, παρακαλώ προβείτε σε ανανέωση της σελίδας για να το προβάλει κανονικά (ή εναλλακτικά πατήστε το πλήκτρο F5 από το πληκτρολόγιο).