Δελτίο Τύπου Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Καστοριάς

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι ο Δήμος Καστοριάς και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργεία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καστοριάς στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ. Παρακάτω παρατήθενται το Δελτίο Τύπου και η Αίτηση Συμμετοχής:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΚΔΒΜ