Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους άνεργους έως 29 ετών

Το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά το έτος 2013 εφάρμοσε για πρώτη φορά το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους άνεργους έως 29 ετών» γνωστό και ως VOUCHER νέων έως 29 ετών.
Το πρόγραμμα το οποίο στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, έδωσε την δυνατότητα σε περίπου 300 νέους άνεργους έως 29 ετών, στο Νομό Καστοριάς να λάβουν καταρχήν μια σύντομη θεωρητική εκπαίδευση σε Κ.Ε.Κ. και στην συνέχεια με την υποστήριξη του Κ.Ε.Κ. να εργαστούν σε ιδιωτική επιχείρηση της επιλογής τους για 500 ώρες δηλαδή για ένα διάστημα περίπου 5 μηνών. Στο πλαίσιο του προγράμματος οι νέοι έλαβαν ως αποζημίωση για την εργασία τους ένα ποσό που κυμαινόταν από 2.400,00€ έως 2.700,00€ ανάλογα με το εκπαιδευτικό τους επίπεδο.
Σημαντικό ρόλο στην επιτυχή υλοποίηση του προγράμματος διαδραμάτισε το Κ.Ε.Κ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς καθώς ανέλαβε την επιτυχή εκπαίδευση και εργασιακή υποστήριξη 185 ωφελούμενων νέων, εκ των οποίων ένα ποσοστό περίπου 20% παρέμειναν τελικά στις θέσεις εργασίας και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.
Το Υπουργείο Εργασίας με βάση την επιτυχή υλοποίηση του πρώτου προγράμματος, αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα την έναρξη ΝΕΟΥ προγράμματος VOUCHER για Νέους το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από πόρους της Ε.Ε. και θα απευθύνεται σε μεγαλύτερο αριθμό ωφελουμένων.
Εν αναμονή του ΝΕΟΥ προγράμματος το Κ.Ε.Κ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς καλεί τους Νέους άνεργους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο ΝΕΟ πρόγραμμα, να απευθυνθούν άμεσα στο Κ.Ε.Κ. (Αγίας Βαρβάρας 13 δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς, τηλ. επικοινωνίας 2467025388) και να συμπληρώσουν το κατάλληλο έντυπο – ερωτηματολόγιο ώστε, έως την επίσημη έναρξη του προγράμματος να είναι δυνατή η έγκαιρη αναζήτηση των κατάλληλων ιδιωτικών επιχειρήσεων της περιοχής, στις οποίες θα απασχοληθούν οι Νέοι, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προσόντα τους αλλά και τις προσωπικές τους επιλογές.
Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν καθημερινά (από Δευτέρα έως Παρασκευή) από το Κ.Ε.Κ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς (Αγίας Βαρβάρας 13 δίπλα στο 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς, τηλ. επικοινωνίας 2467025388) κατά τις ώρες 08:30 έως 15:00.

Για το Κ.Ε.Κ.

Μέλλιος Παναγιώτης
Διευθυντής