Βράβευση Επιτυχόντων Μαθητών – Κοινοποίηση στο ορθόν

Ο Σύλλογος Τριτέκνων Καστοριάς  καλεί τα μέλη του που τα παιδιά τους επέτυχαν σε  ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ-ΙΕΚ το 2016 να τον ενημερώσουν και να προσκομίσουν βεβαιώσεις έως και 28/12/2016 για να βραβευθούν…

Read more

Βράβευση Επιτυχόντων Μαθητών που Εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο σύλλογος τριτέκνων Καστοριάς  καλεί τα μέλη του, που τα παιδιά τους επέτυχαν να εισαχθούν σε υδρήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ( ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ-ΙΕΚ) για το έτος  2016, να προβούν σε ενημέρωση…

Read more