ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Το ∆ίκτυο Γυναικών Επιχειρηµατιών του Κέντρου Εργάνη, η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας και ο ∆ήµος Αργούς Ορεστικού σας προσκαλούν στην ενηµερωτική εκδήλωση του Σχεδίου ∆ράσης: «Οι γυναίκες της Δυτικής Μακεδονίας δικτυώνονται.…

Read more