Οικογενειακό επίδομα ΟΑΕΔ

Το οικογενειακό επίδομα χορηγείται: (α) Στους ημερομίσθιους που παρέχουν εξαρτημένη εργασία με σχέση ιδιωτικού δικαίου σε οποιονδήποτε εργοδότη της χώρας, καθώς και στους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό που είτε δεν…

Read more


ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ & ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α΄/88) 2. Την υπ’ αριθμ. 11712/760/2014 (ΦΕΚ 1554/Β’/12.06.2014) ΚΥΑ: «Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων,…

Read more

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για νέους άνεργους έως 29 ετών

Το Υπουργείο Εργασίας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά το έτος 2013 εφάρμοσε για πρώτη φορά το πρόγραμμα «Επιταγή εισόδου στην…

Read more

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 2ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 2ΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014… ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ο.Γ.Α. Δελτίο Τύπου Δευτέρα, 23.06.2014 Καταβολή Οικογενειακών Επιδομάτων 2ου Τριμήνου 2014 Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει…

Read more