Κατάσταση με ποσοστό εκπτώσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων

Συνοπτική κατάσταση ιδιωτικών επιχειρήσεων με ποσοστό έκπτωσης των ειδών που εμπορεύονται. Υποσημείωση: Σε περίπτωση που το συνημμένο αρχείο δεν προβληθεί κατευθείαν, παρακαλώ προβείτε σε ανανέωση της σελίδας για να το προβάλει κανονικά…

Read more

Μείωση Δημοτικών Τελών από το Δήμο Καστοριάς προς τους Τρίτεκνους

Μείωση Δημοτικών τελών προς τους Τρίτεκνους από το Δήμο Καστοριάς Υποσημείωση: Σε περίπτωση που το συνημμένο αρχείο δεν προβληθεί κατευθείαν, παρακαλώ προβείτε σε ανανέωση της σελίδας για να το προβάλει κανονικά (ή…

Read more